IMPRINT

Content Desq
Nederland
Sikkelstraat 45
4818 EH, BREDA
Tel.: +31 (0) 6 10 98 34 05
E-Mail: jan@contentdesq.com

Eigenaar

Jan Smulders
Geregistreerd in Nederland: Breda, KvK 73170909
BTW-nummer: NL001683777B02

Aansprakelijkheid, auteursrecht en gegevensprivacy:

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor uitingen op deze website maar de inhoud is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van pagina’s die via links worden geopend, valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Alle informatie op onze internetpagina’s is zorgvuldig onderzocht en gecontroleerd. Wij noch derden kunnen echter enige aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit daarvan. Alle inhoud is uitsluitend bedoeld ter informatie van online bezoekers van Content Desq. Voor het overige is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

De internetpagina’s van derden waarnaar wij via hyperlinks verwijzen, vallen onder de verantwoordelijkheid van die aanbieders. Het is ook mogelijk dat zonder ons medeweten naar onze website wordt doorgelinkt vanaf een andere pagina via een hyperlink. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de presentatie op, inhoud van of verbinding met websites van derden. Ook behouden wij ons het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie. De inhoud en structuur van onze webpagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van inhoud of gegevens, in het bijzonder het gebruik van tekst, passages of beeldmateriaal, is onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist.

Via onze websites verzamelen we alleen de informatie over u die u invult op onze formulieren. We gebruiken deze persoonlijke informatie om te reageren op uw vraag, uw bestelling te verwerken of u toegang te geven tot specifieke informatie over onze producten. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.